image512

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetim Uzmanı